Trong thời gian gần đây, các loại virus lây lan qua chương trình chat như Yahoo! Messenger ngày càng nhiều và càng tinh vi. Để khỏi phải lo lắng về vấn nạn này hầu có được sự thoải mái trong khi chat, bạn có thể nhờ đến phần mềm nhỏ gọn FireLion IE Protector 2.0 .