[Firefox] Shortcut cho Firefox

 

 

Dưới đây là 1 số phím tắt khi xài Firefox rất hay, có nhiều cái mà có lẽ bạn sẽ chưa dùng lần nào.Thử đi nhé.
Page/Tab Navigation:

 • [Alt]+[Home]: Opens the Home page in the current tab
 • [Alt]+[Right Arrow]: Moves one page forward in cache
 • [Alt]+[Left Arrow]: Moves one page back in cache
 • [Backspace]: Moves one page back in cache
 • [Shift]+[Backspace]: Moves one page forward in cache
 • [Alt]+F4: Closes the active window
 • [Ctrl]+F4: Closes the active tab
 • [Ctrl]+1: Opens the first tab
 • [Ctrl]+2: Opens the second tab
 • [Ctrl]+3: Opens the third tab
 • [Ctrl]+4: Opens the forth tab
 • [Ctrl]+5: Opens the fifth tab
 • [Ctrl]+6: Opens the sixth tab
 • [Ctrl]+7: Opens the seventh tab
 • [Ctrl]+8: Opens the eigth tab
 • [Ctrl]+9: Opens the nineth tab
 • [Ctrl]+N: Opens a new window
 • [Ctrl]+T: Opens a new tab in the current window
 • [Ctrl]+W: Closes the active tab in the current window
 • [Ctrl]+[Tab] ([Ctrl]+[Page Down]): Selects the next tab within the current window
 • [Ctrl]+[Shift]+Tab ([Ctrl]+[Page Up]): Selects the previous tab within the current window

Page Shortcuts

 • Esc: Stops loading the current page
 • [Ctrl]+0 (zero): Restore normal text size
 • [Ctrl]+[+] (plus sign): Increases the font size
 • [Ctrl]+[-] (minus sign): Decreases the font size
 • [End]: Moves to the bottom of a page
 • [Home]: Moves to the top of a page
 • [Ctrl]+F: Find
 • [Ctrl]+G (or [F3]): Find again
 • [Shift]+[F3]: Find previous
 • [F5]: Refresh
 • [Ctrl]+[F5] ([Ctrl]+[Shift]+R): Refresh (overrides page cache)
 • [Ctrl]+A: Selects all object on the page
 • [Ctrl]+B: Opens/closes the Bookmarks pane
 • [Ctrl]+H: Opens/closes the History pane
 • [Ctrl]+I: Opens/closes the Bookmarks pane
 • [Ctrl]+J: Opens/closes the Downloads dialog box
 • [F6]: Selects the current Location bar text Move or moves to the next frame
 • [Shift]+[F6]: Moves to the previous frame

Miscellaneous Shortcuts

 • [Alt]+[Enter]: Opens a URL in a new tab
 • [Ctrl]+[Enter]: Adds “www.” to the beginning and “.com” to the end of a domain name in the Location bar
 • [Ctrl]+[Shift]+[Enter]: Adds “www.” to the beginning and “.org” to the end of a domain name in the Location bar
 • [Shift]+[Enter]: Adds “www.” to the beginning and “.net” to the end of a domain name in the Location bar
 • [Ctrl]+D: Adds a bookmark
 • [Ctrl]+E (or [Ctrl]+K): Activates Web Search bar
 • [Ctrl]+Down Arrow: Selects the next search engine
 • [Ctrl]+Up Arrow: Selects the previous search engine
 • [Ctrl]+L: Select the current Location bar text
 • [Ctrl]+U: View source code for the current page
 • [F7]: Toggle on/off Caret Browsing
 • [F11]: Toggle full-screen/normal view

Common Shortcuts

 • [Ctrl]+C: Copy
 • [Ctrl]+O: Open a file
 • [Ctrl]+P: Print
 • [Ctrl]+R: Refresh
 • [Ctrl]+S: Save As
 • [Ctrl]+V: Paste
 • [Ctrl]+Y: Redo
 • [Ctrl]+X: Cut
 • [Ctrl]+Z: Undo
 • [F1]: Opens Help

Sưu Tầm

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: